Elektrotechniek & Studiebureau

Onze projectmanagementteams, ondersteund door ons studiebureau, staan in voor alle fasen van uw project, vanaf het ontwerp tot de indienststelling.

Studiebureau :

 • Analyse en uitwerking van uw aanvragen
 • Basisstudie: haalbaarheid, conformiteit met de regelgeving, nieuwe projecten …
 • Gedetailleerde studie: uitwerking van het bestek, opmetingen ter plaatse, dimensionering, elektrische plannen
 • Lichtstudie
 • Opstelling van de risicoanalyses en actieplannen om de installaties opnieuw in overeenstemming te brengen met de regelgeving
 • Berekeningen en dimensionering met TR-CIEL of ECODIAL
 • Lokalisatie en ‘as-built’-plannen van bestaande installaties
 • Opstelling van een offerte (technisch en economisch)
 • Opleiding en scholing van uw medewerkers
 • Expertise en consultancy

Realisatie :

 • Installatie van A tot Z, van de DNB tot de instrumenten
 • Hoog- en middenspanningscabine
 • Algemeen laagspanningsbord (ALSB)
 • Controle-/bedienings- en automatiseringsbord
 • Trekken van stroomkabels
 • Plaatsen van kabelgoten/-steunen
 • Plaatsen en aansluiten van kabels (LS, MS en HS, instrumentatie)
 • Zwakstroom (data en telefonie, optische vezel, GTB, branddetectie, inbraak, camerabewaking, toegangscontrole, parlofonie en medisch alarm)
 • Inbedrijfstelling en test van uw installatie
 • Oplevering van de installatie

Onderhoud :

 • Voorspellend, preventief en curatief onderhoud van elektromechanische apparatuur (productielijnen, portaalkranen, verlichtingsnetwerken, UPS, HS-cabines)
 • Noodinterventies 24u/24 – 7d/7
 • Telemanagement, controle op afstand
 • Rapportering, rapportcreatie en alarmmeldingen