Hernieuwbare Energie

Luminus investeert fors in hernieuwbare energiebronnen en is leider in de energietransitie binnen de volgende domeinen:

Windturbines :

  • Met een vermogen van 588 MW mag Luminus zich nummer 1 noemen in de Belgische sector van de onshore windenergie. Het bedrijf heeft momenteel 234 windturbines.

Waterkrachtcentrales :

  • 7 waterkrachtcentrales, allemaal geïnstalleerd op Belgisch grondgebied. Luminus levert groene stroom aan meer dan 55.000 Belgische gezinnen en is daarmee marktleider op het vlak van waterkracht.

Warmtekrachtkoppeling :

  • Warmtekrachtkoppelingsmotoren maken het mogelijk om tegelijkertijd warmte en elektriciteit te produceren met één enkele brandstof. Ze zorgen voor een aanzienlijke vermindering van uw energiefactuur en CO2-uitstoot.

Fotovoltaïsche panelen :

  • Met fotovoltaïsche panelen produceert u uw eigen groene stroom en verhoogt u de waarde van uw woning. De gemiddelde terugverdientijd van een nieuwe installatie bedraagt 10 jaar. Na deze periode is de geproduceerde elektriciteit pure winst.