Hoogspanning

Wij stellen onze ervaring ter beschikking om globale oplossingen, standaardoplossingen of oplossingen op maat aan te reiken, die gecertificeerd zijn volgens Synergrid (C2/112) – AREI 2021 en volgende.

De activiteiten worden uitgevoerd door verschillende diensten.

Ontwerp en realisatie van nieuwe installaties :

 • Prefabgebouwen in beton, cabines voor binnen en buiten
 • Schakelborden – Cellen voor alle soorten netwerken en configuratie (beveiligingen, tel-/meetsystemen, supervisiesystemen enz.)
 • Droge of met olie gevulde transformatoren (van 50 tot 10 MVA of meer, afhankelijk van de behoeften)
 • Goten voor stroomkabels en kabels van het veiligheids- en controlesysteem
 • Kraandiensten
 • Keuringen en inbedrijfstellingen
 • Oplevering van de installatie

Retrofit en aanpassing van bestaande installaties aan de regelgeving :

 • Renovatie – uitbreiding
 • Verhoging van het vermogen
 • Wijziging van de structuur van uw netwerk
 • Aanpassing voor conformiteit met AREI, KB 2012, Synergrid.
 • Oplevering van de installatie

Reparatie, onderhoud en noodinterventies 24u/24 :

 • Opsporing en analyse van storingen
 • Reparatie van kabels en uitrusting
 • Installatie van generatoren
 • Onderhoud uitgeschakelde installaties en onderhoudscontract
 • Wachtdienst 24u/24 – 7d/7