Openbare werken & Infrastructuur

  • Energie (productie en warmtekrachtkoppeling, DNB, telling …)
  • Transport en communicatie (luchthavens, treinstations, wegtunnels)
  • Milieu (afvalverwerking, waterzuivering, water- en gasdistributienetwerken enz.)
  • Modernisering van de openbare verlichting op de Waalse autosnelwegen

Erkenning van aannemers overheidsopdrachten

Klasse 8 P2 en P1, Klasse 6 P3 en S1
Klasse 5 S4 en S2